Onze PC-probleem oplosser is er niet meer

Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die hij op positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is heengegaan.

 

Peter Poelman

Hij mocht slechts  51 jaar worden.

Almere, 29 juni 2011